Eigen bijdrage vs. bijtelling

Bijtelling of eigen bijdrage?

Rijdt u in een auto van de baas? Gebruikt u deze auto ook privé voor meer dan 500 km per jaar? Dan moet de werkgever voor het privégebruik een bedrag bij uw loon optellen. Bijtelling, noemen we dat. Bent u overeengekomen dat u uw werkgever een bepaald bedrag betaalt voor het privégebruik van uw leaseauto? Dan hebben we te maken met een eigen bijdrage.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen bijdrage aftrekbaar is van de bijtelling?

U krijgt te maken met een bijtelling voor uw leaseauto. Daarnaast vragen werkgevers soms ook een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto. Dat lijkt dubbelop. Gelukkig bepaalt de wet dat de eigen bijdrage onder bepaalde voorwaarden van de bijtelling kan worden afgetrokken. Bij Boxsons Autolease helpen we u hierbij graag met nuttige informatie.

Wanneer is de eigen bijdrage aftrekbaar van de bijtelling?

Iedere bijdrage die een werknemer aan de werkgever betaalt voor privégebruik van de leaseauto mag in mindering worden gebracht op de bijtelling. Deze mindering geldt bijvoorbeeld ook voor een bijdrage die een werknemer aan de werkgever betaalt, omdat hij een duurdere leaseauto heeft dan volgens de autoregeling is toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat in de autoregeling van de werkgever is vastgelegd, dat een hogere eigen bijdrage is verschuldigd voor privégebruik.

Een rekenvoorbeeld

In de autoregeling van Joost staat dat hij zijn werkgever jaarlijks een extra eigen bijdrage van € 840,- moet betalen, omdat hij een duurdere auto leaset. Het gaat hierbij dus niet om een bijdrage voor privégebruik. De aftrek geldt in dit geval alleen voor zover de eigen bijdrage toegerekend kan worden aan de in dat jaar verreden aantal privé kilometers. ¼ deel van het totaal aantal door Joost gereden kilometers zijn privékilometers. Joost kan dus slechts ¼ x € 840,- = € 210,- aftrekken van de bijtelling.

Maar….

Als Joost met zijn werkgever overeenkomt dat de algemene eigen bijdrage voor het privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee de leasenorm is overschreden, dan kan de € 840,- wél volledig in mindering worden gebracht op de bijtelling. In de autoregeling moet dan worden vastgelegd dat de algemene eigen bijdrage voor privégebruik met € 70,- per maand (€ 840,- /12 maanden) wordt verhoogd. Voor Joost betekent dit een extra aftrek van € 630,- op de bijtelling ten opzichte van bovengenoemd voorbeeld. Dat is wel zo voordelig en snel terugverdiend!

Overige kosten die u kunt aftrekken van de bijtelling

Ook overige bijdragen die u betaalt aan de werkgever kunnen in mindering gebracht worden op de bijtelling. Denk hierbij aan parkeerkosten, zelf aangeschafte accessoires, afgedragen vergoedingen voor gereden privékilometers en de afkoopsom van de leaseauto. Boxsons Autolease kan u hier alles over vertellen.

Samen onderweg

Voor deze en alle andere zaken rondom aanschaf en bijtelling kunt u bij Boxsons Autolease terecht. Wij voorzien u graag van nuttige informatie en tips die ervoor zorgen dat u zo voordelig mogelijk onderweg bent!